22
Fri, Jun
787 New Articles

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ မွ ေမလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၈.၄၂ သန္း ရွိခဲ့

သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းရွိ ကုန္တင္သေဘာၤ တစ္စင္းအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ မွ ေမလအတြင္း စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၄၉၄၃ . ၂၄ သန္း ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၈.၄၂ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိ စာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ လစဥ္တင္ျပေသာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၆၇.၄၁ သန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၇၅. ၈၃ သန္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၄၉၄၃ . ၂၄ သန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ထုိ ့အတူ ေမလအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၆၃. ၉၁ သန္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၄. ၇၇ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)