ျမန္မာ-ဒိန္းမတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း၍ ကမ္း႐ုိးတန္းငါး လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္

ကမ္းရိုးတန္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုအား ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ျမ၀တီ) Local

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ-ဒိန္းမတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း၍ ကမ္း႐ုိးတန္းငါး လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေဒသခံမ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ေပးေဆြးေႏြးမည့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ငါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို  စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕၌ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းကာ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ားကုိ သင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပကာ ယင္းစီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေရရွည္အက်ဳိးရိွေစမည့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။(Xinhua)