19
Fri, Jul
558 New Articles

ျမန္မာ့ရိုးရာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား FDA ေထာက္ခံခ်က္ရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တင္ျပ

ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ(၁) ဦးေဆာင္၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု--UMFCCI) Local

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ရိုးရာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ FDA ေထာက္ခံခ်က္မရရွိေသးပဲ စည္ပင္၊က်န္းမာေရးလိုင္စင္ျဖင့္ သာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA (ျမန္မာနိုင္ငံ အစားအေသာက္ ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန) ေထာက္ခံခ်က္ရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ စက္မႈဇုန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္က ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္(ဓာတ္ပံု--UMFCCI)

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း လမ္းမ်ား အလြန္ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ေရသန္႔ မရရွိႏိုင္ေသးျခင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး ေဆးခန္း/ ေဆးရံု မရွိေသးျခင္း၊ စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ အပိုထပ္ေဆာင္းယူနစ္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း အျပင္ျမင္းေကာင္ေရ ေၾကးအား လစဥ္ေပးေဆာင္ေနရျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မ်ားေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈႏွင့္ လမ္းမ်ားဆိုးရြားလာျခင္း၊ လမ္းသမားအမည္ခံက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကတဲထိုးပိတ္ဆို႔ေငြညွစ္ေနျခင္း

စသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ယႏၲယား (Mechanism) တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟူ၍ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၏ ပင္မ၀င္ေပါက္တြင္ ေစ်းသည္မ်ား၊ တရားမ၀င္ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီမ်ားႏွင့္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆိုက္ရပ္ျခင္းမရွိေသာ YBS ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေပါက္ပိတ္ဆို႔ေနပါသျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ ျမန္မာ့စက္မႈဇုန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ေအးသာယာစက္မႈဇုန္တို႔တြင္ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အက်ံဳး၀င္လုပ္သားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕က ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေျမေနရာရရွိေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏွင္႔ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံု အလုပ္ရံု အမ်ားစုသည္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး၊ အလုပ္ရံုအခ်ိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ ျပန္လည္စည္ကားလာေစေရး စသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔သည္။  (Xinhua)