အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္

ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဆင္ဟြာ) Local

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ပဥၥမအႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း၌ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အနညး္ဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ပဥၥမအႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳႏူန္းအတိုင္းသတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ႏႈန္းထားအား အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ကို အစိုးရအေနျဖင့္ မတ္လအတြင္း အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဆင္ဟြာ)

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစရိတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ စတုတၳအဆင့္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အဆိုျပဳအနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ျဖင့္ ၈နာရီအတြက္ က်ပ္ ၄၈၀၀သတ္မွတ္ခဲ့မႈကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ယင္း က်ပ္ ၄၈၀၀ အဆိုျပဳအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအေပၚ ကန္႔ကြက္လိုပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေရး အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ရက္ေပါင္း ၆၀ျပည့္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒအရ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို သံုးပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာစိစစ္ၿပီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား တစ္ရပ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)