23
Tue, Jul
541 New Articles

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ဟုဆို

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအား ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး) Local

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၄) ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ ပိုမိုကုန္သြယ္မႈေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကုန္သြယ္မႈပမာဏတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ပါဝင္သည့္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑၏ ကုန္သြယ္မႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္၈၃ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑အေနျဖင့္ အေရးပါေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔နိုင္မႈသည္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ဒသမ၁၃ သန္းအထိတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ဆန္တင္ပို႔ႏုိင္မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)အတြင္း အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္အျဖစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

ပုဂၢလိကက႑ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသာမက ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါအဓိကက်ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ပုဂၢလိကက႑ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံးဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ က႑ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္သာကိုင္သာရွိေအာင္ ေျဖေလၽွာ႔ေပးျခင္း၊ အေသး စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားေပး ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကုန္စည္ေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ မႈနည္း ပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္အပါအဝင္အေျခခံ အေဆာက္ အအုံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကေစ လိုေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။(Xinhua)