ကယား ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆို ၿမိဳ႕နယ္၌ ေႏြစပါး ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမို စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ရန္ လ်ာထား

စပါး စုိက္ပ်ဳိးရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-MOI) Local

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စုတြင္ ေႏြစပါး ၃၄၅၈ ဧက စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ လ်ာထားလ်က္ ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေႏြစပါး ၂၀၀ ဧက ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း အရ သိရသည္။

ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာေပးျခင္းမ်ားကို ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေဆာင္၍ ေက်း႐ြာ အလိုက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး နည္းပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္တြင္ မိုးစပါး ၂၉၄၆၁ ဧက၊ ေႏြစပါး ၃၂၅၈ ဧက စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)