25
Thu, Apr
591 New Articles

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ရာႏႈန္းျပည္႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ရာႏႈန္းျပည္႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ New Yangon Development Company LTD (NYDC) ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို မတ္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းရွိ LOTTE ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္သည္ အလုပ္အကိုင္ ၂ သန္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံံံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ရာႏႈန္းျပည္႔ပိုင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ပထမအဆင္႔ ၏ ကနဦးအေျခခံ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈ ႏွင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈတို႔ရွိရန္ Swiss Challenge Model ကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NYDC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင္႔ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝ (Mr. Serge Pun)အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

NYDC ၏ လြတ္လပ္သည္႔ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ စကၤာပူနုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ဝန္ႀကီးေဟာင္း Mr.George Yeo အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ ႏွင္႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး၊ NYDC ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚနီလာေက်ာ္ အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပသည္႔ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပသည္႔ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပသည္႔ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဲျပဳလုပ္စဥ္ (ဆင္ဟြာ)

NYDC ကို အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒျဖင္႔ဖြဲ႔စည္႔တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး၊ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ပထမအဆင္႔ ႏွင္႔ ဆက္စပ္သည္႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟုေမ်ွာ္မွန္းထားေၾကာင္းဈ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ၿမိဳ ႔နယ္အေသး၅ခု၊  တံတား ၂စင္း၊ ၂၆ ကီလိုမီတာအရွည္ ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၁၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစက္ရံု၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရသန္႔ ႏွင္႔ ေရဆိုးထုတ္လုပ္သည္႔စက္ရံုမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က “ စက္မႈအေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကတဆင္႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို တျခားက႑ေတြကို တျဖည္းျဖည္းစီးဆင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔မွာအလုပ္အကိုင္ ၂ သန္း ဖန္တီးေပးၿပီးေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးျခင္း ႏွင္႔ နုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္နိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကေန အေျခခံအေဆာက္အဦး နဲ႔ လူတန္းစားအားလံုးအတြက္ တန္ဖိုးသင္႔ေနထိုင္စရာ မ်ားလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ နုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဗဟို အခ်က္အျခာျဖစ္ေနၿပီး နိုင္ငံ ၏ အမ်ဳိးသား ဂ်ီဒီပီ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္႔ ေငြက်ပ္ ၁၉.၃ ထရီလီယံ ထုတ္လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ ၏ လူဦးေရသည္ လာမည္႔ ၁၀ ႏွစ္ တြင္ ၁၀ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး၊ တုိးပြားလာသည္႔ လူဦးေရေၾကာင္႔ အလုပ္အကိုင္၊ လူေနအိမ္ ႏွင္႔ အေျခခံအေဆာက္အဦးအပါအဝင္ သန္႔ရွင္းေသာေရျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝေရး ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာေပးနုိင္ေရးတုိ႔အေပၚတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NYDC ကို ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ ယင္းေကာ္ပိုေရးရွင္း ၏ အျမင္႔ဆံုးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင္႔ နိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားသည္႔ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိုက္တာမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NYDC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင္႔ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝ (Mr. Serge Pun) က “ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ရဲ႔ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အလုပ္သမားမူဝါဒ ၊ ပညာေရးမူဝါဒ၊ အစိုးရ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင္႔ဆင္႔နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အစိုးရနဲ႔ နီးကပ္စြာလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ရတဲ႔အျပင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၊ မိတ္ဖက္မ်ား နဲ႔လည္း လုပ္ငန္းမ်ား အတူတူလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္’’ ဟုေျပာသည္။

NYDC ၏ လြတ္လပ္သည္႔ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ စကၤာပူနုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ Mr.George Yeo က “ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံကနဦးအေျခအေနမွစၿပီး အစျပဳရတဲ႔ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္ကို လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္ေစဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိတဲ႔ ေနခ်င္စဖြယ္ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ျမဴနီစပါယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံသစ္မ်ား နဲ႔ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္း နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ ႔ တျခားေဒသ မ်ား နဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိတဲ႔ စံနမူနာေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားခဲ႔သည္။

လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ ႏွင္႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး၊ NYDC ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚနီလာေက်ာ္ မွ “NYDC ဥကၠ႒အျဖစ္ အေရြးခံရတဲ႔ အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ နုိင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္လို႔ မွတ္ယူမိပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၿပီး၊ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္သြားမွာပါ’’ ဟုေျပာသည္။  (Xinhua)