22
Sun, Sep
529 New Articles

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ တစ္နုိင္ငံလံုး GDP ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ

စီမံကိန္းႏွင္႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္နိုင္ဦး မွ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္၊ ေမ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၏ စီးပြားေရးဗဟိုခ်က္မျဖစ္ၿပီး တစ္နုိင္ငံလံုး GDP ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၈ တြင္ စီမံကိန္းႏွင္႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္နိုင္ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ေနထိုင္သူလူူဦးေရ ၇ သန္းရွိၿပီးသကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ တြင္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ အထိတိုးတက္ လာနုိင္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အဓိက ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ားတည္ရွိရာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၈ က်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၈ က်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

 

ျမန္မာနုိင္ငံ ၏ မွတ္ပံုတင္ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၂၃၃ ခု ၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တြင္ရွိၿပီး၊ဘ႑ာႏွစ္ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ မွ၂၀၁၇-၂၀၁၈  အထိ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၈၄၅  ခုရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း၂၀၂၇၅.၈၄၇ ခဲ႔သည္။ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ဧၿပီလကုန္အထိ) သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၃၇၄.၃၃ အထိရရွိခဲ႔ေၾကာင္း  ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (YRIC) ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ နုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၉ ခုျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၉.၂၉၆ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)