ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၂)ခုကို အတည္ျပဳ

ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပံု-MOI) Local

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၂)ခုကို ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၂)ခုျဖစ္သည့္ မင္းျမတ္ဂုဏ္ကုမၼဏီ၏ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ရဲသာေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကေမာ့ကစင္ေက်းရြာ အနီး ဇြဲကပင္ သဘာဝ ဟိုတယ္အမည္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ကလည္းေကာင္း၊ Precision Auto Engineering ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂)ဘီး၊ (၃)ဘီး၊ (၄)ဘီး အမ်ိဳးအစား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းရွင္က လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၂)ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁.၃၅)သန္း၊ ျမန္မာေငြ (၄၅၀၀)က်ပ္သန္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္း (၃၀၀)ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၁၉၉၄ ခုဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ခြင္႔ေပးခဲ႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ (၃)ခု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ (၁၀)ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၁၈)ႀကိမ္ ေျမာက္ အတည္ျပဳလႊာတင္ျပျခင္း အစည္းအေ၀းကို ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔ ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးသန္းႏိုင္၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ႏွစ္ခုကို စိစစ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း (၂)ခုအား အတည္ျပဳမိန္႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)