ထိုင္းႏုိင္ငံသို ့ ေရလုပ္သားေစလႊတ္ရန္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားရုံး ဖြင့္မည္

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Local

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေရလုပ္သား ၄၂၆၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားအား MoU စနစ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ ့တြင္ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားရုံး ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ယေန ့ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ဟာ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ျမိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ျမန္မာေရလုပ္သားအမ်ားဆုံး ၇ွိတဲ့ ျမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ ့မွာ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားရုံး ဖြင့္လွစ္ျပီး One Stop Service အေနနဲ ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္၊ MoU လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္က အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခု လကုန္ေလာက္မွာ စျပီး ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္  စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးတို ့ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးၾကစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္း၊သို ့မဟုတ္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (CI) ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ျမန္မာ ေရလုပ္သားမ်ား လက္ရွိ အလုပ္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ MoU စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ေရလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မငမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိႏိုင္ေရး ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးမႈအေပၚ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရလုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းကိုေရွ ့ရႈ၍ MoUစနစ္ျဖင့္ ေရလုပ္သား ေစလႊတ္ျခင္းကို Pilot Project အေနျဖင့္ အစပ်ိဳး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေပးပို ့သည့္စာရင္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသို ့ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ ေရလုပ္သား စုစုေပါင္း ၁၄၅,၂၆၆ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ေရလုပ္သား ၄၁,၁၂၅ ဦး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄၅,၄၀၀ ဦး၊ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ ၅၁၇၄၁ ဦးတို ့ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)