23
Tue, Jul
542 New Articles

အီးယူ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး စိစစ္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့အေနျဖင့္ က႑အစုံ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ဳိး ျပန္လည္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ဟု UMFCCI ထုတ္ျပန္

အီးယူ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး စိစစ္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့လာေရာက္သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

 

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အီးယူ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး စိစစ္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့(EU EBA Monitoring Mission) လာေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥ အေပၚ က႑အစုံ ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ အၿပီးတြင္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ဳိးႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယေန ့ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွတဆင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အီးယူ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး စိစစ္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ အပါအ၀င္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ ့အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံ အတြင္း အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမား တုိ ့၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား ၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား စိစစ္ သုံးသပ္ ေလ့လာေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ လာေရာက္ခဲ့သည္။

အီးယူ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး စိစစ္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့လာေရာက္သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္(ဆင္ဟြာ)

ထုိခရီးစဥ္ အတြင္း အီးယူ အဖြဲ ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ အထူးအားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ ၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ စသည့္ CMP က႑ ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑မ်ား အေပၚ ကုန္သြယ္မႈ အထူးခံစားခြင့္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ လက္ခံသြားၾကမည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၊ အီးယူရုံး၌ Deputy Director General of European Commission,Directorate General of Trade မွ Mrs.Helena Konig ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ ့ႏွင့္ UMFCCI ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ ခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)သည္ စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနစဥ္ အခါတြင္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိ ေရရွည္ တုိးတက္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေစရန္ အီးယူ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ အားေပး ကူညီရန္ အသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အထူး ေမွ်ာ္မွန္းပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

UMFCCI တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္က “ကြ်န္မတုိ ့ဆီက ရသြားတဲ့ message ကလဲ ကြ်န္မတုိ ့ အေနနဲ ့အထူး ကုန္သြယ္မႈ ခံစားခြင့္ကုိ ရေနတာဟာ ကြ်န္မတုိ ့တုိင္းျပည္ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကုိ အက်ဳိးရွိတယ္လုိ ့အဲလုိ သတင္းမ်ဳိး ေပးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရတယ္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာတယ္။အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းက အလုပ္သမားက တုိက္ရုိက္ ရတယ္ ဆုိေပမယ့္ သူနဲ ့သြယ္၀ုိက္တဲ့ သူ ့လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ပါ အကုန္လုံး ရသြားတာ။ဒီလုိ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အထိကုိ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ ့ႀကဳိးစားေတာ့ ျပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။”ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့အတူ EU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၊ အီးယူရုံး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(CTUM) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(MICS) ႏွင့္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား သည္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မူ ျပဳလုပ္မည့္ကိစၥကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အလုပ္သမားမ်ားသာမက အလုပ္႐ွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအေရးကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္း   ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု တင္ျပသြားခ့ဲေၾကာင္း CTUM မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)မွ ကုန္သြယ္မႈ အထူးခံစားခြင့္အား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း မည္ဟု EU ဘက္မွ သတိေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပမႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ ့ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ပ ပုိ ့ကုန္ က႑တြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့က႑သည္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ က႑သည္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး တင္ပုိ ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)