တည္ဆဲကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ကာလ ကုန္ဆုံးရန္ ၉ ရက္သာ က်န္ရွိေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ထုတ္ျပန္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၏ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--DICA) Local

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တည္ဆဲကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ကာလ ကုန္ဆုံးရန္ ၉ ရက္သာ က်န္ရွိပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ ႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပုံတင္စနစ္ MyCO တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ၆ လကာလအတြင္း သတ္မွတ္ပုံစံ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၾကရန္ အသိေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ကာလ ကုန္ဆုံးရန္ ၉ ရက္သာ က်န္ရွိပါသျဖင့္ တည္ဆဲကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အခ်ိန္မီျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ၾကပါရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)