မသန္စြမ္းမ်ားအား အလုပ္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို့ လို

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး အဖြင့္ စကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Local

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မသန္စြမ္းမ်ားအား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို့ လို

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးရာတြင္ NGO, INGO အဖြဲ့အစည္း အသီးသီးတို့က ပါ၀င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို ့ လိုအပ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကယေန ့ နံနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနနဲ့ ျပည္နယ္နဲ ့ တိုင္း အသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ မသန္စြမ္းမ်ားကို စာရင္း  ေကာက္ယူျပီး ေငြေၾကး ပံ့ပိုးမႈကို ကနဦး စေနပါျပီ။  အားလုံးကို ျပန္ ့ျပန္ ႏွံ ့ႏွံ ့ ေဆင္ရြက္ႏိုင္ဖို့က် ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားအရ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလို အပ္ဆုံး ေနရာေတြကေန အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ျပီးရင္ မသန္စြမ္း အဆင့္ ခြဲျခားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္၊ ဒါျပီးရင္ေတာ့ မသန္စြမ္းမ်ားကို ပုံမွန္ေထာက္ပံ့တဲ့ အဆင့္ ျဖစ္လာ ပါမယ္၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တာေလာက္နဲ ့ေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ႏိုင္သမွ် ျမင့္လာေအာင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေရးက ပိုအေရး ၾကီးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ၊ INGO ေတြ NGO ေတြ အားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ M Gallery Hotel တြင္ ယေန ့ျပဳလုပ္ေသာ Home-baseed Mushroom Caltivation for Persons with Disabelities in Ayeyawaddy Region စီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ အခမ္းအနား၌့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေတးလ်သံရုံးမွ ေကာင္စစ္၀န္ Mr. Tim Vistarini အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူ၀င္း ၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

မသန္စြမ္းမ်ား မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ရိုက္ကူးၾကစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ထိုကဲ့သို ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုျပီး ထိေရာက္ဖို ့အတြက္ နည္းသစ္ လမ္းသစ္မ်ား တီထြင္ႏိုင္ ဖို ့လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မသန္စြမ္းမ်ား ပိုမို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစ ေရး အတြက္ အဘက္ဘက္မွ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ကို ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း၊ ယခု မိႈ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ နည္းပညာအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသန္စြမ္း မ်ား အတြက္ မ်ားစြာ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈစီးပြား လုပ္ငန္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း လက္လွမ္းမီေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့ေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တန္းတူ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို ့အတြက္ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္း ပထမ မူၾကမ္းကို ASEAN Enabling Master Plan 2025 ႏွင့္အညီ ျပဳစုထားရွိျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

ထိုစီမံခ်က္အရ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ အိမိအေျချပဳ မႈိစိုက္ပ်ိဳးေရးကို စိတ္၀င္စားေသာ မသန္စြမ္းႏွင့္ မိသားစုမ်ား ၁၂၀ ဦးတို ့အား ေငြႏွင္းမိႈ၊ ေကာက္ရိုးမိႈစိုက္ပ်ိဳးျခင္း သင္တန္း၊ အေျခခံ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ အေျခခံ ေငြေၾကး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ မႈိထုပ္ ႏွစ္ေသာင္းတို့ကို အတိုးမဲ့ေခ်း ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူတို့ ၏ မိႈစိုက္ခင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက သြားေရာက္ စစ္ေဆး၊ အၾကံေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)