22
Tue, Jan
659 New Articles

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း မွတ္ပုံတင္ ထားေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အနက္ ကုမၸဏီ ၅၅ ခု သည္သာ အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို တားဆီးစစ္ေဆးအေရးယူလ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ မွ ၇ ရက္ အတြင္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၃၂၈ ဒသမ ၁၂ဝ သန္းခန္႔ အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း လူသံုးေသာင္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေနမွာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ မွ ဇူလိုင္လထိ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝ၂၉၄ သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို ့ ေပးပို႔ထားေသာ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ ကုန္စည္အခ်ိဳ ့ အေပၚတြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ား ကင္လြတ္ခြင့္ျပဳေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရႊစင္၊ ေရႊတုံးအား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ႏွင့္ စိန္ႏွင့္ ျမတို ့အား အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ ့၏ တင္ျပခ်က္ကို ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A(6)မွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပ သန္း ၅၀ ႏႈန္းရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သည့္ 6th Gems and Jewellery  Presidents’ Summit ပြဲအား ေနျပည္ေတာ္ MICC II ၌ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တို ့တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ ပြဲက သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုံးရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎ Summit ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္) ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၅) ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္၀င္း က ယေန ့ညေနပိုင္း သတင္းစာ ရွင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေက်ာက္မ်က္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ရတနာ ဒီဇိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ MICC II ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ 6th AEC + 8 Gems and Jewellery Presidents’ Summit တြင္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပမည့္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္း အေပါင္း မိတ္ဖက္ ၈ ႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္၀က္ ရတနာ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း(6th AEC+8 GEMS AND JEWELLERY PRESIDENTS’ SUMMIT)တြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ က႑ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရုံးမူက ယေန ့ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ တြင္းထြက္ ရတနာမ်ား အေၾကာင္းအား ကမာၻ ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပုိမုိ သိျမင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ပထမ အႀကိမ္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေန ့အား ယေန ့ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္း ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။