23
Fri, Mar
746 New Articles

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

လုပ္သားကြ်မ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ေရးရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၏ ပို႔ကုန္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၃၁၁သန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ အစိုးရဘက္မွ ေျဖေလွ်ာ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သလို နုိင္ငံေတာ္အတုိင္းအတာအရ ထုတ္ျပန္သည္႔  စာရင္းအရနိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုဝင္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုလာၿပီး၊ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုထက္တိုးတက္ရန္လိုေနေသးေၾကာင္း  စီးပြားေရးပညာရွင္ ႏွင္႔ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕မွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ တိုးတက္ ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏတြင္ ပုဂၢလိက က႑အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား(SME)အား က်ပ္ သန္း ၃၀၀ထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂ဝ၁၇)အစည္းအေဝး၌ အဆိုျပဳလႊာတင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယခင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အျဖစ္လ်ာထား ေျမဧရိယာ ၄၉ ဒသမ ၆ ဧကကို ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဧက ၁၀၀ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကြန္ကရစ္ဆိပ္ခံတံတား (၂) ခု၊ ေျမသားခ်ဥ္းကပ္လမ္း (၄၂၀) ေပ၊ ပင္မ ေဆာက္အဦး RC (၁)ထပ္ ကုန္စည္ သိုေလွာင္ရံု ႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းအလံုး(၂၀) တို႔ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဇုံေျမအတြင္း ဧရိယာ ၄၉.၅၈ ဧကေျမဖုိ႔ျခင္း ၊ ေမာင္ေတာသို႔ (၁.၈) မုိင္ကုိ အမာခံ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုံအတြင္းရွိ လမ္းမ်ား (၁.၅၅)မုိင္ကို အမာခံ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း ၊ ကုန္သြယ္ေရးဇုံအား အုတ္တံတုိင္း (၁.၁၀) မုိင္ ကာရံျခင္း ၊ ကုန္ခ်ကြင္းႏွင့္ ကားပါကင္ ေက်ာက္ျဖည့္ၿပီး ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းအေဆာက္အဦ ၂ လုံး ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊ အလုပ္သမား နားေနေဆာင္ႏွင့္ ဂုိေဒါင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ဓါတ္အားေပးစက္ ဝါယာသြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ဓါတ္မီးတုိင္မ်ား စုိက္ထူးျခင္း ႏွင့္ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေရလမ္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ စီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း လမ္းမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္လမ္းမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီးပါက ကုန္းလမ္းမွလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွတဆင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၂ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ နတ္ျမစ္ႏွင့္ ကညင္ေခ်ာင္းဆံုသည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ၄ မိုင္ခန္႔သာ ကြာေဝးသည္။ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဆိပ္ခံတံတား ေရစူးအလြန္နက္သျဖင့္ တန္ ၁၀၀၀ ခန္႔ထိ သေဘၤာမ်ား ေရတက္ေရက် ေစာင့္ရန္မလိုဘဲ ၂၄ နာရီ ဆိုက္ကပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းရွိသည္။ေမာင္ေတာေဒသ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔၏ အစီအမံျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စတင္စီမံေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သည္။(Xinhua)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္ေန ့အထိ က်င္းပခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲ၏ ေရာင္းအားသည္ ၂၀၁၆  ႏွစ္လယ္ပြဲထက္ ယူရိုသန္း ၁၁၀ ေက်ာ္ ပိုခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ဌာန၊ စီမံေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ယေန ့ ညေန သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း (Call Deposit Account) အတိုးႏႈန္းကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲ န၀မေန႔တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲေပါင္း (၈၇၃)တြဲ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။