27
Mon, May
575 New Articles

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေသးစား အငယ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူထားၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳကာ  ဘိုင္အို မက္ထရစ္ စနစ္ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားေၾကာင္း၊ စာရင္းေပးသြင္း ထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္ဦးေရ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္အျပင္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အေရအတြက္ မ်ားလည္းရွိႏိုင္ ေၾကာင္း တခ်ဳိ႕မွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းမ်ိဳးရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရိုင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအသားေက်ာက္မ်ား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲ၌ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၉၆ တြဲကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၅၀ ကို ေငြက်ပ္ ၇၉၄ ဒသမ ၈၉ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ယခင္ ၂၈ ႏွစ္တာအတြင္း ရရွိခဲ့မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပိုမို တိုးတက္လာေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္က ယေန ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရိုင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း အသားေက်ာက္မ်ား ေရာင္း ခ်ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ(ေက်က္မ်က္ျပပြဲခန္းမ)တြင္ ယေန ့နံနက္ စတင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ပြဲျဖစ္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊  ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးမင္းသူက ဆင္ဟြာသို ့ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ နုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 နိုင္ငံျခားဘဏ္ ဘဏ္ခြဲမ်ားအား ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Local Corporate)သို႔ မည္သည့္ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းမႈ (Any Financing) ကိုမဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Other Banking Services)ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္အား ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပထမအႀကိမ္ Myanmar Commerce Fair 2018 (ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္စီးပြားပြဲေတာ္) ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Yangon Convention Center (YCC) တြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ေတြ ့ရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး Invest Myanmar Summit 2019 အား ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္မွ စတင္ကာ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန ့ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

သီတင္းကၽြတ္ကာလ အၿပီး တြင္ ေဒၚလာေစ်းအျမင္႔ေစ်းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသလိုပင္ ျမန္မာ႔ေရႊေစ်းႏႈန္းကလည္း ေရႊတစ္က်ပ္သား ေပါက္ေစ်းသည္ က်ပ္၁,၀၂၄,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁,၀၃၉,၀၀၀ အထိ ၅ရက္အတြင္း က်ပ္၁၅,၀၀၀ေစ်းျမင္႔လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေက်ာက္မ်က္ရိုင္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအသားေက်ာက္မ်ား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၇ ရက္ ထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကိုသာ တက္ေရာက္ ၀ယ္ယူခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းမွ သိရသည္။

 

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အီးယူ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး စိစစ္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့(EU EBA Monitoring Mission) လာေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥ အေပၚ က႑အစုံ ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ အၿပီးတြင္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ဳိးႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယေန ့ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွတဆင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။