ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH telecom ကုမၸဏီလီမီတက္က စာရင္းဝင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH telecom Co., Ltd စာရင္းဝင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Stock Market

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH telecom ကုမၸဏီလီမီတက္က စာရင္းဝင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

TMH Telecom Public ကုမၸဏီလီမီတက္ မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာဦးသီဟလြင္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ TMH ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ တကယ္႔ကို သမိုင္းဝင္တဲ႔ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရနုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ကုမၸဏီကိုယ္စားအရမ္းဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္ရလို႔ အင္မတန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္’’ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

TMH Telecom Public ကုမၸဏီလီမီတက္ မွ ကနဦးအစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း (IPO Road Show) အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္စေတာ႔ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ယေန႔ ပဥၥမေျမာက္စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ႔သည္။

TMH Telecom Public ကုမၸဏီလီမီတက္ ၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း စဖြင္႔သည္႔ အခ်ိန္ တြင္ ရွယ္ယာတစ္ခု ကို  က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖင္႔ ေစ်းဖြင္႔ခဲ႔ၿပီး အစီအစဥ္က်င္းပေနသည္႔ အခ်ိန္ တြင္ ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္၃၂၅၀ အထိ ေစ်းျမင္႔လာခဲ႔သည္။

ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH telecom Co., Ltd စာရင္းဝင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH telecom Co., Ltd စာရင္းဝင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ပဥၥမေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH telecom Co., Ltd စာရင္းဝင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

TMH Telecom Public ကုမၸဏီလီမီတက္ မွ စုစုေပါင္းထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည္႔ ရွယ္ယာအေရအတြက္ မွာ၄သိန္း မွ ၅သိန္း အၾကားျဖစ္ၿပီး အနိမ္႔ဆံုးက်ပ္ ၃ေထာင္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးေငြပမာဏမွာ က်ပ္ ၁.၅၉ ဘီလီယံ မွ ၁.၆၃ ဘီလီယံၾကားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္သည္႔ ေန႔လည္ ၁၁နာရီ အတိတြင္ ေစ်းကြက္အဖြင္႔ေခါင္းေလာင္းအားတီးခတ္ခဲ႔ၿပီး TMH telecom Co., Ltd အားပဥၥမေျမာက္ ကုမၸဏီအျဖစ္ေၾကညာခဲ႔သည္။

TMHမွ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ Securities Accounts ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Securities Companies မ်ားမွ တဆင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊Securities Accounts မရွိေသးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕ႏွစ္သက္ရာ Securities Companies မ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ  ၄ခု ျဖစ္သည္႔ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding ၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ တို႔ ၏ ရွယ္ယာမ်ားလည္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။  (Xinhua)