တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ ့ေျမာက္ပုိင္း၌ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂ဝဝဝ ခန္ ့က ေရွးၿမိိဳ ့ေဟာင္းတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္က တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရွးေခတ္အေဆာက္အအံုေဟာင္း အပ်က္အစီးအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ရွန္းေယာင္း ၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ့ေျမာက္ပုိင္း Liaoning ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္ ့က ေရွးေဟာင္းၿမိိဳ ့ေတာ္တစ္ခု၏ ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အဦးပ်က္ေဟာင္းတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါၿမိဳ ့ေဟာင္းမွာ Fuxin ၿမိဳ ့နယ္အတြင္းတည္ရွိၿပီး ( ဘီစီ ၂ဝ၂ မွ ေအဒီ ၂၂ဝ ) အတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဟန္မင္းဆက္(Han Dynasty) လက္ထက္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မဟာတံတုိင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းတည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေရွးၿမဳိ ့ေဟာင္းအစိတ္အပုိင္းကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေတြ ့ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈသိပၸံ Chu Jingang က ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္က တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရွးေခတ္အေဆာက္အအံုေဟာင္း အပ်က္အစီးအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 

ေျမေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ဖံုးကြယ္ေနသည့္ တံတုိင္းတစ္ခု ႏွင့္ အေဆာက္အဦးပ်က္တစ္ခုအပါအဝင္ အလ်ား ၈၅၀ စတုရန္းမီတာကုိ တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဘီစီ ၄၇၅ မွ ၂၂၁ က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တန္မင္းဆက္ (Tang Dynasty) (618-907) ကာလဆီက စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းနုိင္ငံငယ္မ်ားမွ သံံ ၊ ေၾကး ၊ ေျမအုိး စသည့္ ေရွွးေဟာင္းပစၥည္းအသံုးအေဆာင္ အမ်ိဳး ၅ဝဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ယင္းေဒသတစ္ဝုိက္တြင္ တူးေဖာ္ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။

ၿမိိဳ ့၏ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားမွာ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  Chu က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ ့ေတာ္၏ အလႊာအဆင့္ဆင့္ကုိ တူးေဖာ္ခဲဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရွးယခင္ေခတ္က တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကုိ သုေတသနျပဳရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ သက္ေသခံပစၥည္းအသစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)