တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ႐ွီက်င့္ဖိန္၏ သတင္းစာဆရာ အေတြးအျမင္စာအုပ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ႐ွီက်င့္ဖိန္အားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ေပက်င္း၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ သမၼတ ႐ွီက်င့္ဖိန္၏ သတင္းစာဆရာ အေတြးအျမင္စာအုပ္ကို People’s Publishing House  ႏွင့္ Xuexi Publishing House တို႔က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ စာအုပ္ကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လူထုသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေၾကာ္ျငာဌာနက ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း႐ွိ ဆင္ဟြာ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရ႐ွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

႐ွီ၏ သတင္းစာဆရာ အေတြးအျမင္စာအုပ္သည္ ေခတ္သစ္အတြက္ တ႐ုတ္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္အတူ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္အေပၚ ႐ွီ၏ အေတြးအျမင္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

CPC ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႐ွီွသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ CPC အမ်ိဳးသားညီလာခံၿပီးကတည္းက ပါတီ၏ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ခိုင္မာေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အျမင္သစ္မ်ား၊ စီရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ လူထု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေၾကာ္ျငာဌာန ကာလ႐ွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အေျခခံက်ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အလံုးစံု ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျဖမ်ား ထြက္႐ွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာအုပ္သည္ ႐ွီ၏ သတင္းစာဆရာ အေတြးအျမင္အား မျခြင္းမခ်န္ဘဲ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ႐ွင္းျပထားကာ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ ျမင့္မားစြာ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)