တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရွးေဟာင္း ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ ေတြ႕ရွိ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ရွီးက်ားကၽြမ္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟဲေဘးျပည္နယ္တြင္ ေရွးေဟာင္း ေတ ာ္ဝင္နန္းေတာ္တစ္ခု ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ နန္းေတာ္သည္ ခ်င္မင္းဆက္ (ေအဒီ ၁၁၁၅-၁၂၃၄) က်န္းက်ံဳးဧကၠရာဇ္ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆရၿပီး ၂၀၂၂ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ က်င္းပမည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Zhangjiakou ၿမိဳ႕ အိုလံပစ္ေက်းရြာအနီး၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ေထာင့္မွန္စတုဂံပံုသ႑ာန္ရွိေသာ အဆိုပါေနရာမွာ ဧရိယာအားျဖင့္ ၁၄၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာ ခန္႔ရွိသည္။ ထို ဧရိယာမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကြထည္မ်ားႏွင့္ ေျမအိုးေျမခြက္မ်ား အပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။“ဒါက မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ခ်င္မင္းဆက္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးနန္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယင္းၿမိဳ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဗ်ဴ႐ိုက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေနရာအား ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ လက္ရွိတြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)