တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္၊ ေရွးေဟာင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ၃၆၁ ခုအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေမရိကန္ ေၾကညာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အင္ဒီယားနားပိုလိစ္ရွိ အီတယ္ေဂ်ာ့ျပတိုက္တြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ျပသထားသည္ကို ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

အင္ဒီယားနားပိုလိစ္၊ အေမရိကန္၊ မတ္ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ၃၆၁ ခုအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတစ္ခု၌ ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အင္ဒီယားနားပိုလိစ္ရွိ အီတယ္ေဂ်ာ့ျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ျပန္လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းမည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏွစ္ႏို္င္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္က ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္မႈမ်ားတြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္အတူ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟူပင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)