သမၼတရွီက စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေျပာၾကား

တရုတ္ႏုိင္ငံေပက်င္းၿမိဳ ့၌က်င္းပသည့္ အာရွယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးညီလာခံျမင္ကြင္းအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ေပက်င္း ၊ ေမ ၁၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ လူသားတုိ ့အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကုိ ဦးတည္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာစြမ္းအားမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ယေန ့ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေပက်င္းၿမိဳ ့၌က်င္းပသည့္ အာရွယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးညီလာခံ(CDAC) ၌ အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ရွီက အထက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသားမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ ့ေနရေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

အာရွယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တန္းတူေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ ၊ အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူမႈ ႏွင့္ အာရွ ႏွင့္ အျခားကမာၻ ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္မႈအားေပးမႈတုိ ့အတြက္ ေလွ်ာက္လမ္းစၾကၤ ံသစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)