19
Thu, Sep
523 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဒသတြင္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၃၂,ဝဝဝ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ဝူရုမုခ်ိ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ရွင္းက်န္းေဝဂါကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(Xinjiang Uygur) တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းကုိ အေထာက္အကူျပဳတြန္းအားေပးေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကုိင္အသစ္ေပါင္း ၃၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားပါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ရင္း ၄င္းတုိ ့အတြက္ ဝင္ေငြတုိးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ရွင္းက်န္းေဒသ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ “ ေရႊေခတ္တစ္ခုထဲသုိ ့ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း’’ ယင္းေဒသ လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနက ဆုိသည္။

ဌာနအေနျဖင့္ အစုအဖြဲ ့လုပ္ငန္း ႏွင့္ တည္းခုိေနထုိင္ေရးလုပ္ငန္း ၊ ခရီးသြားအမွတ္တရပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ခရီးစဥ္လွည့္လည္ျခင္း ကဲ့သုိ ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္ အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့ရာ ယခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၄ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတုိ ့တြင္ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျပီးျပည့္စံုမႈအဆင့္သုိ ့ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္းက်န္း၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းတုိးတက္ေရး ၃ ႏွစ္ စီမံကိန္းကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၁ဝ,ဝဝဝ ၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၄ဝ,ဝဝဝ ႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၅ဝ,ဝဝဝ ရရွိရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ဇြန္လအထိ ရွင္းက်န္းေဒသသုိ ့ခရီးသည္ေပါင္း ၇၆ သန္းဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)