16
Mon, Sep
501 New Articles

၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၆၆ သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးခဲ့

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲ ျမင္ကြင္းတစ္ခု အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံက ၿပီးခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၆ သန္း ေက်ာ္ကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရ၏ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း တကၠသုိလ္ဘြဲ ့ရ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံလူ ့အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Yin Weimin က ဆုိသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ေက်းလက္ေဒသ၌ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ ၃.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ရာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မွစတင္ေရတြက္ပါက အႏုိမ့္ဆံုး ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားက ဆုိသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ပံုစံ အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား တရုတ္ႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေပါင္း ၁၃ သန္းေက်ာ္ကုိဖန္တီးေပးခ့ဲေၾကာင္း စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အလုပ္အကုိင္သစ္ေပါင္း ၁၃.၅၁ သန္းကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဗဟုိအစုိးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၁၁ သန္း ဖန္တီးေပးရန္ ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္အကုိင္တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဘြဲ ့ရမ်ား ၊ အလုပ္အထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ား ၊ မသန္မစြမ္းမ်ား ႏွင့္ ေရြ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ား ပုိမုိဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ စြန္ ့ဦးတီထြင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အလုပ္အကုိင္ကြ်မ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yin က ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)