အလီဘာဘာ ဥကၠ႒ ဂ်က္မာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အနားယူေတာ့မည္

အလီဘာဘာ ဥကၠ႒ ဂ်က္မာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ဟန္က်ိဳး၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အလီဘာဘာအား ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ ဂ်က္မာ (Jack Ma) သည္ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ရာထူးမွ အနားယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္၌ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ စီအီးအိုျဖစ္သူ Daniel Zhang က ဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ေနရာအား တာဝန္လႊဲေျပာင္းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္ သိရသည္။

အလီဘာဘာတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ၎အေနျဖင့္ အနားယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာက “Happy Teachers’ Day” ဟူ၍ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (Xinhua)