တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပထမဆံုး သြင္းကုန္ျပပြဲအတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသြင္းကုန္ျပပြဲ (CIIE) လာဘ္ေကာင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ရွန္ဟိုင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသြင္းကုန္ျပပြဲ (CIIE) အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ စုေဆာင္းထားရွိေၾကာင္း Communist Youth League ရွန္ဟိုင္း ျမဴနီစီပယ္ေကာ္မတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ ရွန္ဟိုင္းရွိ တကၠသုိလ္မ်ား၊ က်န္းစု၊ က်ဲ႕က်န္းႏွင့္ အန္ေဟြ႕ျပည္နယ္မ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ ၃၀ ေက်ာ္္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္မွစတင္ကာ ရက္သတၱပတ္ၾကာျမင့္မည့္ ျပပြဲအတြင္း ဧည့္သည္မ်ား ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ ထြက္ခြာျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားအား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ အာရပ္၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ ျပင္သစ္သည့္ အဓိက ဘာသာစကားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ဘာသာစကား ျပန္ၾကားေရး၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေရး၊ Service protocol မ်ားအား သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္းကို ျပပြဲဖြင့္ပြဲမတိုင္မီအထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပပြဲတက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသ ၁၃၀ မွ တက္ေရာက္ရန္ အတည္ျပဳထားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးအတြက္ တြန္းအားသစ္ႏွင့္ ကမာၻသို႔ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ (Xinhua)