တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ ့၅ ၿမိဳ ့ကုိ ဗီဇာမလုိဘဲ ၁၄၄ နာရီ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳ

တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ ့ပုိင္း ရွန္တံုျပည္နယ္ Qingdao ေလဆိပ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ဂ်င္နန္း ၊ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏုိင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ယေန ့ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ ့၅ ၿမိဳ ့ကုိ ဗီဇာမလုိဘဲ ၁၄၄ နာရီ ခရီးတစ္ေထာက္ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကုိ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါၿမိဳ ့မ်ားမွာ ရွန္တံုျပည္နယ္အတြင္းရွိ အဓိက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့ျဖစ္ေသာ ကြင္းဒါအုိး(Qingdao) ၊ ဖူက်င့္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကမ္းရုိးတန္းၿမိဳ ့ျဖစ္ေသာရွီမန္း ၊ ဟယ္ေဘျပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ဝူဟန္(Wuhan) ၊ စီခြ်န္းျပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ခ်န္ဒူး ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ကူမင္း တုိ ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ခရီးတစ္ေထာက္မူဝါဒကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ၊ ခ်က္ ၊ ဒိန္းမတ္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ ဂ်ာမနီ ၊ ရုရွား ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ ့အပါအဝင္ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏုိင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းၿမိဳ ့၅ ၿမဳိ ့သုိ ့ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၄၄ နာရီအတြင္း ခရီးစဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ယခင္က ဗီဇာမလုိ ခရီးတစ္ေထာက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိ အခ်ိန္ ၇၂ နာရီသာခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယခုျပဌာန္းလုိက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းအသစ္အရ  ခရီးသည္မ်ားသည္ ကြင္းဒါအုိး ႏွင့္ ရွီမန္းၿမိဳ ့မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းျဖစ္ေစ ၊ ေရေၾကာင္းျဖစ္ေစ ဝင္ထြက္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကြင္းဒါအုိးသုိ ့ခရီးတစ္ေထာက္ျဖတ္သန္းသူမ်ားသည္ ရွန္တံုျပည္နယ္အတြင္း မည္သည့္ေနရာမဆုိ ၁၄၄ နာရီ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွန္တံုျပည္နယ္ ျပည္သူ ့လံုျခံဳေရးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ Li Zhuqun ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ ့၁၈ ၿမိဳ ့ကုိ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအား ၇၂ နာရီ ဗီဇာမလုိ ခရီးတစ္ေထာက္ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေပက်င္း-ထ်န္က်င္း-ဟယ္ေဘးေဒသမ်ား ၊ ရွန္ဟုိင္း ႏွင့္ အနီးအနားရွိ Zhejiang ႏွင့္ Jiangsu ျပည္နယ္ ၊ ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ Shenyang ၿမိဳ ့ႏွင့္ Dalian ၿမိဳ ့မ်ားပါ ၁၄၄ နာရီထိ ေနထုိင္ခြင့္ကုိ အခ်ိန္တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစီမံခန္ ့ခြဲမႈဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ ့ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၄၃ သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)