တရုတ္နုိင္ငံ ၏ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိ

တရုတ္နုိ္င္ငံရွိ အေဆာက္အဦးတခ်ဳိ႕အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္နုိင္ငံ တြင္ ေဒသခံအစိုးရမ်ား မွ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ႔သည္႔အတြက္ တရုတ္နုိင္ငံ ၏ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ  ၁၆ ရက္တြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

လအလိုက္ ေယဘူယ်အားျဖင္႔ တရုတ္နုိင္ငံ ၌ အိမ္အသစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွာ တရုတ္နုိင္ငံ ၏ ပထမၿမိဳ႕ႀကီးေလးၿမိဳ ႔ျဖစ္သည္႔ ေပက်င္း၊ ရွန္ဟိုင္း၊ ရွန္က်န္း၊ကြမ္က်ဳိး ၿမိဳ႕တို႔တြင္  ဒီဇင္ဘာလ ၌ ၁.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင္႔တက္ခဲ႔ၿပီး၊ နိုဝင္ဘာလ ထက္ ၁ရာခုိင္ႏႈန္းျမင္႔တက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴရို မွ ထုတ္ျပန္သည္႔စာရင္းအရ သိရသည္။

ဤအေတာအတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးေလးၿမိဳ ႔ ၏ အိမ္ၿခံေျမမ်ားျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္႔ေစ်းႏႈန္းမ်ား သည္ ၿပီးခဲ႔သည္႔လ ထက္ က်ဆင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ ၀.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)