တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအေက်ာ့သစ္ ေပက်င္းတြင္ စတင္ျပဳလုပ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ လ်ဴဟဲ (လယ္) ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္ လိုက္သီဇာ (ဝဲ) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ျမဴခ်င္ တို႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေက်ာ့သစ္အား ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနား၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ လ်ဴဟဲ (Liu He) ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္ လိုက္သီဇာ (Robert Lighthizer) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး စတီဗင္ျမဴခ်င္ (Steven Mnuchin) တို႔က ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအသစ္ က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအသစ္ က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)