21
Wed, Aug
526 New Articles

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးတို႕ေပါင္းစည္း၍ ေရႊေရာင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီး

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ ရွိ ေကာ္ယြင္ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာလာသည့္ တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထား တစ္စင္းအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo provided by interviewee) Economy

ခ်ဳံခ်င့္၊ ဧၿပီ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ရွိ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Akos Kovacs တစ္ေယာက္ စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနပါသည္။

၎ကိုယ္တိုင္လည္း ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ပို႔ေဆာင္္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Akos Kovacs က “ကၽြန္ေတာ့္ႏိုင္ငံနဲ႕ အိမ္္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြဆီက လတ္ဆတ္တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ေတြကို တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားမ်ားနဲ႕တင္ပို႔ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္ ယခုလိုခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တ့ဲတည္ေနရာေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အေရွ႕ဘက္ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းသုိ႔ သယ္ေဆာင္လာခ်င္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ဧရိယာတစ္ခုျဖစ္ရံုသာမက ကမာၻ႕တတိယအရွည္ဆံုးႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အရွည္ဆံုးျမစ္ျဖစ္ေသာ ၆,၃၀၀ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည့္ ယန္ဇီျမစ္၏ အထက္ပိုင္း အခ်က္အခ်ာတြင္တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ Kovacs က ၎ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားမ်ားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ က်ယ္ဝန္းေသာ အေနာက္ဘက္ ကုန္တြင္းပို္င္းသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္အျပင္ ယန္ဇီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္လည္း တရုတ္၏ အေရွ႕ဘက္ဧရိယာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က “ယခုေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ေစ်းကြက္တစ္ခုအေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သလို ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္ေတြလည္း တိုေတာင္းသြားႏုိင္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးတို႔ ေပါင္းစည္းရာမွ လူေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတကာ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးဖုိရမ္အား ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ၄၀ ဦးခန္႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဖုိရမ္သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြင္းပါဝင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈကို ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ ရွိ ေကာ္ယြင္ဆိပ္ကမ္းအား ေကာင္းကင္မွ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ (Xinhua/Tang Yi)

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူညီခ်က္ ၁၇၁ ခုကို ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးသည္ ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၁ ခု ကို လႊမ္းျခံဳထားၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုလည္း လႊမ္းျခံဳထားေလသည္။ ယင္းလမ္းမႀကီးသည္ ျပည္သူေပါင္း သန္း ၆၀၀ ခန္႔ ၏ မီွခိုေနထိုင္ရာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏စုစုေပါင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ တည္ရွိရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏အဓိကက်ေသာ ထုတ္လုပ္ေရး အေျခစိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးစင္တာမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ခ်ဳံခ်င့္နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွ လီက်င့္ ဆိုသူက “ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးနဲ႔ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးတို႔ ေပါင္းစည္းမႈဟာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကိုယ္တိုင္အတြက္ စြမ္းအားျပင္းတဲ့ေမာင္းႏွင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာေစပါတယ္။ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႕ ေဒသမ်ားဟာလည္း ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးက ယူေဆာင္ေပးလာမဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ ရွိ သြင္းကုန္ ကုန္စည္မ်ားကို အားေပးေနသည့္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo provided by interviewee)

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကက်ေသာ တည္ေနရာျဖစ္ေသာ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးတို႕ ဆက္သြယ္သည့္ အမွတ္ေပၚတြင္ တည္ရွိေနၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ျခင္းတြင္ ထူးျခားသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕သည္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းေဒသအား ယန္ဇီျမစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပတိုက္အား တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ထားရံုသာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွအား တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကြမ္ရွီးကၽြမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ခ်င္က်ဳိးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေျမာက္ဘက္ပိုင္းရွိ ရုရွားသုိ႔ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕မွရထားမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ တရုတ္-ဥေရာပ ရထားတစ္စင္းသည္ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အျခားဧရိယာမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Duisburg ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီကာလကလည္း တရုတ္-ဥေရာပရထားတစ္စင္းသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ေဆာင္၍ ယန္ဇီျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ဝူဟန္ ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္ယြမ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အလားတူ ရထားမ်ား ဆိုက္ေရာက္လာရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာတြင္ ရုရွား၊ အီတလီႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္မွ ကုန္စည္ ၄၅,၀၀၀ ခန္႔ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ယင္းကုန္စည္မ်ားအား ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕သို႔ တရုတ္-ဥေရာပ ရထားမ်ား (သုိ႔) ယန္ဇီျမစ္ေၾကာင္း (သုိ႔) ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားစြာ၏ ယွဥ္တဲြေနမႈကိုရည္ၫႊန္း၍ ႐ု႐ွားျပခန္းတာဝန္ခံလ်ဴေလ်ာက္မင္ကေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ " ပို႔ေဆာင္မႈအခ်ိန္အားျဖင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္ရန္ဂ႐ုျပဳဖို႔ လိုမယ့္ပင္လယ္သခြားသီးနဲ႔ပ်ားရည္လို ထုတ္ကုန္ေတြကိုေတာ့ တ႐ုတ္-ဥေရာပရထားနဲ႔တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ေနၾကာေစ့ဆီလိုကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးကိုေတာ့ ပို႔ေဆာင္ရာမွာပိုမိုေႏွးေကြးေပမယ့္ စရိတ္သက္သာမယ့္ေရေၾကာင္းလမ္းနဲ႔ပို႔ႏိုင္တာေပါ့" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟန္ေဂရီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ Akos Kovacs က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရး လမ္းမႀကီးသည္ ၎၏ႏုိင္ငံတြင္ ပိုလွ်ံေနသည့္ ပန္းသီးကဲ့သုိ႔ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ဳိးကိုသံုးစြဲေပးရန္ ႀကီးမားစြာကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာတြင္ ျပသထားေသာ ကင္ညာႏုိင္ငံမွ ထြက္ကုန္ပစၥည္းျပခန္းအားေတြ႕ရစဥ္ (Xinhua/Chen Aiping)

ယခုအခါတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအတြင္း နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ ႏွစ္ခုစလံုးမွ ယွဥ္တဲြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံစားေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းဟူေဘးျပည္နယ္အား ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ အခ်က္အျခာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာေစရန္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္ခ်ထားသလို ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း၏ အလယ္ဗဟိုႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ခ်ဳံခ်င့္နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွ လီက်င့္က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးအၾကား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနရာမ်ားပိုမိုေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရႊေရာင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)