18
Sun, Aug
553 New Articles

စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေလးထားေဆာင္ရြက္ ၊ ယံုၾကည္ခ်က္က အေရးပါဆံုးျဖစ္ဟု သမၼတရွီ မီးေမာင္းထုိးျပ

တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ ့ပုိင္း ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ ့ရွိ Yangshan ဆိပ္ကမ္း ကုန္တင္ကုန္ခ်ေနမႈျမင္ကြင္းအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) ဗဟုိေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ခုတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ကာလအတြင္းစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ CPC အဖြဲ ့ဝင္မဟုတ္သူမ်ားထံမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံမိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတရွီက မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယံုၾကည္မႈကုိ ျမင့္ျမင့္မားမားထားရွိရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေၾကာင္း ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကာလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေန ႏွစ္ခုစလံုးကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနလင့္ကစား တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တုိးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွီက ဆုိသည္။ ထုိ ့ျပင္ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ ပုိ ့ကုန္ ပံုစံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ ေခတ္မီနည္းပညာျမင့္မားဖြံ ့ၿဖိဳးေစေရ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ ့CPC ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအျမဲတမ္းအဖြဲ ့ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ ၊ ဝမ္းယန္ ( Wang Yang) ၊ ဝမ္ဟုနင္း(Wang Huing) ၊ ဟန္ ့က်ိန္း (Han Zheng) တုိ ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

လီက တရုတ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ CPC ဗဟုိေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမဟုတ္ေသာ အျခားပါတီ ၈ ခုမွ ဗဟုိေကာ္မတီအႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖက္ဒေရးရွင္းအပါအဝင္ မည္သည့္ပါတီဝင္မွ်မဟုတ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အသီးသီးပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စီးပြားေရးအေျခအေန ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ ေလ့လာသံုးသပ္မႈကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

သမၼတရွီေျပာၾကားသည့္အတုိင္း တရုတ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့ကေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား CPC ဗဟုိေကာ္မတီက အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ရွီက CPC ဗဟုိေကာ္မတီ၏ မူဝါဒေရးရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကျခင္းအတြက္ ၄င္းတုိ ့အား ေက်းဇူးတင္စကားဆုိခဲ့သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈေမာင္းႏွင္အား ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့စီးပြားေရးအေနအထား မျဖစ္ေပၚေစရန္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၇ဝ ျပည့္အခါသမယ က်ေရာက္ေနေသာ ယခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ကာလအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရွီက လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းက CPC အဖြဲ ့ဝင္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တုိင္းျပည္၏လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သိျမင္ရမည္ျဖစ္သလုိ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ ေတြးေတာၾကံဆမႈကုိလည္း တုိး၍လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရႈပ္ေထြးေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ေနရလင့္ကစား တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိးတက္မႈရွိပါတယ္ ” ဟု ရီွီက ဆုိသည္။ “ အေလးအနက္ထား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ အေရးပါတဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ အၾကံဥာဏ္ အေၾကာင္းျပခ်က္အသစ္ေတြကုိ စတင္ရပါမယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးသေဘၤာႀကီးဟာ လႈိင္းေလၾကားမွာ ဆက္လက္ရြက္လႊင့္ၿပီး ေရွ ့ကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ ့ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားမွာပါ” ဟု ရွီက ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုိးတက္မႈအဆင့္တစ္ခုမွေန၍ အရည္ေသြးျမင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအဆင့္တစ္ခုဆီသုိ ့သြားေနၿပီး ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ား ၊ အေကာင္းဘက္ရႈျမင္သည့္ စီးပြားေရးပံုစံတည္ေဆာက္ပံု ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈေမာင္းႏွင္အားမ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ကာ ယင္းမွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

CPC အဖြဲ ့ဝင္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ CPC ဗဟုိေကာ္မတီ၏ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဖုိးတန္အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အေရးပါေသာ ပံ့ပုိးမႈတြင္ ၄င္းတုိ ့၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ အသံုးခ် ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရွီက ဆုိသည္။

ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ CPC အဖြဲ ့ဝင္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္း ၾကံဳေတြ ့ရႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ ့အေနျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ကာလအတြင္း ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ ခရီးရွည္ႀကီးကုိ ခ်ီတက္လာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ့ ေတာက္ပတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္မႈထားသင့္သလုိ ေရွ ့ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ လမ္းမႀကီးအေပၚမွာ အလွည့္အေျပာင္းေတြကုိ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳမွာပါ ” ဟု ရွီက ဆုိသည္။

CPC ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၏ ႏုိင္ငံေရးအသီးအပြင့္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ၾကံဳေတြ ့ရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ခုခံရင္ဆုိင္ရန္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ အျပည့္အဝႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီဝင္မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွပါ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္ရေပသည္။(Xinhua)