တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားက်င္းပ

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ ့ေတာ္ရွိ Great Hall ခန္းမ၌ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနားသုိ ့တက္ေရာက္၍ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)