တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္မည္ဟု သမၼတ ရွီ ေျပာၾကား

တရုတ္ႏို္င္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ (ယာ) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာတို႔ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရွမိန္၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာအား စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္က လက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္မ်ားစြာ၌ ႏွစ္ႏို္င္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပရာယြတ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ရွမိန္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေပၚထြန္းစေဈးကြက္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏို္င္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ (ယာ) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာတို႔ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေခတ္သစ္ ပိုုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ထိုင္းႏို္င္ငံ၏ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္မႈအား တရုတ္က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရထားလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ ဘ႑ာေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ e-commerce စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ခိုင္မာစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)