19
Fri, Oct
737 New Articles

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ တရုတ္-ကေနဒါ သေဘာတူညီမႈ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္းထရူဒါ(Justin Trudeau) တုိ ့ႏွစ္ဦး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ ့အား စစ္ေဆးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံတုိ ့သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိ ့အၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သန္ ့စင္ေသာစြမ္းအင္း အသံုးျပဳေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တည္ေဆာက္သြားရန္ကုိလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ ့ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္းထရူဒါ(Justin Trudeau) ႏွင့္ေဆြးေႏြးစဥ္ တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ့ဲခ်န္က ႏွစ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ပံုမွန္ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ အလားတူ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွလည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္အက်ိဳးအျမတ္ရွိမႈ ၊ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ေပၚအေျခခံ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးအေနျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လီက တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က ႏွစ္လမ္းသြားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ တုိးခ်ဲ ့သြားရန္ ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အားေပးသြားၾကရန္ ႏွင့္ တတိယေစ်းကြက္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရး ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရူဒါက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သုိ ့ကမာၻ ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံပုိမုိနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua) 

(Xinhua)