တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA) က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ( PLA) က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

 

ဟီဘီ ၊ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) မွ လက္နက္ကုိင္တပ္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အသစ္တစ္ခုကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္တြင္ စစ္သားေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္ ေလ့က်င့္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္၍ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကုိင္တပ္ေပါင္းစုတစ္ခုလံုးပါဝင္ေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ စည္းရံုးေရးလႈပ္ရွားမႈ(mobilization meeting)  တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)