တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံု

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ အီႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္းတို႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၈ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတအီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္းတို႔သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ Diaoyutai ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွီက မက္ခရြန္း၏ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ သည္ တရုတ္-ျပင္သစ္ ဆက္ဆံေရးကုိ အထူးအေလးထားျခင္းကို ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း မက္ခရြန္း၏ ပထမဆံုး အာရွခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အေနာက္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွီက ယေန႔ကမာၻတြင္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ အနာဂတ္မွ်ေဝသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္လည္း အလားတူ ဆႏၵမ်ဳိးရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မူဝါဒေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ကမာၻ႔တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ တို႔ကို ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္းက ၎၏ ပထမဆံုးႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ တရုတ္ခရီးစဥ္တြင္ ျပင္သစ္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  အျပင္ခ်င္းဖလွယ္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းခရီးစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ျပင္သစ္-တရုတ္ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ အီးယူ-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကို ျမွင့္တင္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံယံုၾကည္မႈတိုးတက္လာေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္ခရြန္းက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း၏ ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လက္တြဲ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ယခုခရီးစဥ္သည္ ျပင္သစ္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တိုင္သစ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဇနီး ဖုန္းလိယြမ္ ႏွင့္ မက္ခရြန္း၏ ဇနီး Brigitte Macron တို႕လည္း အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဇန္နဝါရီ ၈ရက္မွ ၁၀ရက္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရွီးအန္ၿမိဳ႕ သုိ႔ ေန႕တစ္ဝက္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ေပက်င္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဇန္နဝါရီ ၈ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ (Xinhua)