10
Mon, Dec
666 New Articles

တရုတ္ႏိုင္ငံကကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္အတူ အနာဂတ္တြင္ မွ်ေဝခံစားမည့္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္သြားမည္

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က တရုတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ အား ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖဲြ႔ျဖင့္ၾကိဳဆိုစဥ္။ Politics, Law & Military

ဖႏြမ္းပင္၊ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ထူးျခားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္        ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္အတူ အနာဂတ္တြင္ မွ်ေဝခံစားမည့္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္      ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က ကေမာၻဒီးယား          ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္တြင္ေတြ႕ဆံုရာ၌ ထိုကဲ့သို႔ ကတိ       ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လီက ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (LMC) ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္ၿပီးကေမာၻဒီး         ယားသို႔ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို  ေလးစားတန္ဖိုးထားေၾကာင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တရုတ္ႏိုင္      ငံက အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရး အႏွစ္ ၆၀ ျပည့္     ေျမာက္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားအဆင့္ျမင့္ဆက္ဆံမႈမ်ားပိုမိုခိုင္မာေရး၊နယ္ပယ္မ်ိဳးစံု       တြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးတို႔အတြက္အခြင့္အလမ္းတစ္      ရပ္အျဖစ္တရုတ္ႏိုင္ငံကယူဆေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ကေျပာခဲ့သည္။

၎ကတရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္          ျပည္သူတို႔၏လူေနမႈဘဝတိးုတက္ေကာင္းမြန္ရန့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ထူးျခားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္        ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္အတူ အနာဂတ္တြင္ မွ်ေဝခံစားမည့္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္သြားရန္               အဓိဌာန္ျပဳေၾကာင္းလည္းေျပာခဲ့သည္။

ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ ကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္၏ယခုခ်စ္ၾကည္     ေရးခရီးက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မိတ္ဖက္တည္ရွိမႈကိုပိုမိုခိုင္မာေစေၾကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာ      ေျမာက္မိတ္ဖက္တည္ရွိမႈကို အဆင့္သစ္တစ္ရပ္သို႔တိုးတက္ေစခဲ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံ အားတရုတ္ႏိုင္ငံကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေထာက္ပံ့ကူညီလာမႈအေပၚ     ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ‘ရာစုႏွစ္ပန္းတိုင္ႏွစ္ရပ္’  (Two Centenary        Goals) ကိုေဆာလ်င္စြာေရာက္ရွိေစရန္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေၾကာင္းလည္းေျပာခဲ့သည္။

၎က ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္အဓိကအက်ိဳးတူစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေဝးေျပးလမ္းမ၊      ဆိပ္ကမ္းႏွင့္စီးပြားေရးဇံုမ်ာတည္ေဆာက္မႈစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေက်နပ္မိပါေၾကာင္း ႏွင့္အေျခ         ခံအေဆာက္အအံု၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ျပည္သူတို႔၏လူေနမႈဘဝဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ အဓိဌာန္ျပဳေၾကာင္းလည္းေျပာခဲ့သည္။(Xinhua)