သမၼတရွီက ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပး

ဘုိးေအာက္ဖုိရမ္၌ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ဘုိးေအာက္ ၊ဧၿပီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က ယေန ့ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္တြင္ ေခတ္သစ္၌ တရုတ္နုိင္ငံက လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည့္ အရာမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ အသက္အရြယ္ နဲ ့မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ သူတုိ ့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ ့လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ရွိပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကာလရွည္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေရွ ့ဆက္လမ္းမွာ စိန္ေခၚမႈသစ္ေတြ ၾကံဳေတြ ့ေနရဆဲပါပဲ” ဟု အာရွႏွစ္ပတ္လည္ကြန္ဖရမ့္ဆုိင္ရာ ဘုိးေအာက္ဖုိရမ္(Boao Forum) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ သမၼတရွီက အထက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတရွီ၏ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ 

--- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ ျမႇင့္တင္မႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၊

--- ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္၊တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတြင္ ေျခလွမ္းအဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၊

--- တံခါးဖြင့္ဝါဒကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးခ်ဲ ့ရန္၊

---ကမာၻႀကီး၏ က်န္အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ျပဳလုပ္သြားရန္ ။ (Xinhua)