24
Wed, Jul
542 New Articles

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွေဒသ ဆုိင္ရာ ဘုိးေအာက္ဖုိရမ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ မိန္႕ခြန္း တြင္ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ပါဝင္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွေဒသ ဆုိင္ရာ ဘုိးေအာက္ဖုိရမ္ တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ၌ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကား ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွေဒသ ဆုိင္ရာ ဘုိးေအာက္ဖုိရမ္ (Boao Forum for Asia) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ၌ အခမ္းအနား ေခါင္းစဥ္ မိန္႕ခြန္း ကို ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး မိန္႕ခြန္း အတြင္း မွ တန္ဖိုးႀကီးမား သည့္ အဓိက အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ တန္ဖိုႀကီးမား သည့္ အဓိက မိန္႕ခြန္း အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ မွာ

(၁)ေရတစ္စက္တည္း ျဖင့္ ေနလံုးႀကီး ၏ ေတာက္ပမႈ ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ႏိုင္ၿပီး ေဒသ တစ္ခု တည္းျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ပံုရိပ္ မ်ားကို ထင္ဟပ္ ႏုိင္ပါသည္။

(၂)ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သြားရာလမ္း သည္ တစ္လမ္းတည္းသာ ရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ မွန္ကန္ သည့္ လမ္းကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မရပ္မနား ႀကိဳးပမ္းခ်ီတက္ ပါက လမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ေအာင္ျမင္မႈ သို႕သြားရာ လမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 

(၃) ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုလားပါက သမိုင္းျဖစ္စဥ္သည္ အစဥ္အျမဲ ေရွ႕သို႕ တက္လွမ္း ေနသည္ဟူေသာ အယူအဆ ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၄)ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သည္ ကမာၻ႕လူသားအားလံုး တို႕မွ အတူတကြ လိုလားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး စစ္ေအးေခတ္ အယူဝါဒ ႏွင့္ Zero-sum game အယူဝါဒ ( တစ္ဦး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ပါက က်န္တစ္ဦး  ဆံုး႐ႈံးႏွစ္နာရမည့္ အယူဝါဒ) စသည့္ ေခတ္ေနာက္က်သည့္ အယူဝါဒ မ်ား ခံယူထားၿပီး မိမိကိုယ္သာအထင္ႀကီးျခင္း သို႕မဟုတ္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ ၾကည့္ၿပီး သူတစ္ပါးအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း သည္ ေနရာ တိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

(၅)ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ တို႕သည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အသိုင္းအဝိုင္း ေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အဓိက တြန္းအား တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို ဆန္႕က်င္ေသာသူ ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ကို ျငင္းဆန္ေသာသူ တို႕သည္ ေခတ္သစ္တြင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ ခဲ့မည္ ျဖစ္ၿပီး သမိုင္း၏ ေမ့ေပ်ာက္မႈ ကို ခံရပါလိမ့္မည္။

 

(၆)ေခတ္တစ္ေခတ္ တိုင္းတြင္ ၄င္းအခ်ိန္ကာလ ၏ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈ ဆို၍ တည္ရွိၿပီး ယင္းေခတ္ကာလတြင္ ေနထိုင္သူတိုင္းတြင္လည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ သမိုင္းေပး တာဝန္မ်ား တည္ရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕အေနျဖင့္ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္ အဆက္မျပတ္ ခ်ီတက္ သြားရအုံးမည္ ျဖစ္သည္။

(၇) တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကမာၻ႕ၿငိမ္းေရး အတြက္ တည္ေဆာက္ေပးသူ ၊ ကမာၻ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေပးဆပ္သူ ၊ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသူ ျဖစ္သည္။

(၈) တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တံခါးဖြင့္ မူဝါဒ သည္ ကုန္ဆံုးသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ တျဖည္းျဖည္း အတိုင္းအတာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕လာမည္ သာ ျဖစ္သည္။

(၉)တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အေတြးအေခၚ ထားရွိျခင္း ၊ အသိုင္းအဝိုင္းဖြဲ႕စည္းကာ သူတပါးအား လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ဖိအားေပး၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႕ကို ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၁၀) ခ်မ္းေျမ႕ၿပီး လွပသည့္ အနာဂတ္ ဆိုသည္ မွာ အလိုလို ေပၚထြက္လာမည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ ၏ အသိပညာ ဗဟုသုတ မ်ားျဖင့္ ရဲဝန္႕ခိုင္ျမဲစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသူသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။(Xinhua)