တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုးတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအားေရခ်

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုး တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

တလ်န္ ၊ ေမ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုးတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကုိ ႏုိင္ငံအေရွ ့ေျမာက္ပုိင္း Liaoning ျပည္နယ္ရွိ တလ်န္သေဘၤာက်င္းတစ္ခု၌ ယေန ့(ေမလ ၁၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းတြင္ ေရခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းေလယာဥ္တင္သေဘၤာမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုး တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုး တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သေဘၤာေရခ်ၿပီးေနာက္ အင္ဂ်င္ပါဝါစနစ္ တည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးပုိင္းမ်ားကုိ စမ္းသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သေဘၤာေပၚတပ္ဆင္ထားေသာ အျခား ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိလည္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရင္းအျမစ္က ဆုိသည္။(Xinhua)