တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈက ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ၂၈ ႏို္္င္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႀကီး ျပဳလုပ္

MA60 စီးရီး တာဗိုဂ်က္အင္ဂ်င္တပ္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္တစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး  ေကာ္ပိုေရးရွင္း (AVIC) သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၂၈ ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏို္င္ငံပိုင္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႀကီးထံမွ သိရသည္။

MA60 စီးရီး တာဗိုဂ်က္အင္ဂ်င္တပ္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္မ်ား၊ LE500 ႏွင့္ Y-12 စီးရီး အေထြေထြသံုး ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ Y-8 ပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ေလယာဥ္မ်ားအား ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးရွိႏို္င္ငံမ်ားက ပိုမိုလက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက MA60 စီးရီး ေလယာဥ္ ၅၇ စင္းအား ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ႏို္င္ငံ ၁၈ ႏိုင္ငံသို႔လည္ေကာင္း၊ Y-12 စီးရီးေလယာဥ္ ၁၀၃ စင္းအား ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းႀကီးေပၚရွိႏို္င္ငံ ၂၈ ႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ AVIC သည္ ႏို္င္ငံတကာ စီးပြားေရး ဝင္ေငြ ယြမ္ ၉၆.၇ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၀၈ ဘီလီယံ) ၊ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၏ ၂၄ ရာခို္င္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)