႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ ျပည္ပေရးရာ႐ံုးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ ျပည္ပေရးရာ႐ံုးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ယန္က်ဲ႕ခ်ီ (Yang Jiechi) ေတြ႕ဆံုစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ဆိုခ်ီ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ က ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ တြင္ ဆိုခ်ီ ၿမိဳ႕ ၌ Valdai ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ သည့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴ႐ို ေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ ျပည္ပေရးရာ႐ံုးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ယန္က်ဲ႕ခ်ီ (Yang Jiechi) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အတြင္း ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႕တိုင္းစီးပြားေရး ဖိုရမ္ ကို တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ အတြက္ လြန္စြာ ခ်ီးမြမ္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၊ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး အား လြန္စြာ အေလးထားၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ အဆင့္အသီးသီး အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းထားကာ က႑စံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အား ပိုမို နက္႐ႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္ တြင္ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတကြ အက်ိဳးစီးပြား ကို ထိန္းသိမ္း ကာ ကမာၻ႕တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယန္က်ဲ႕ခ်ီ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ လ တြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာ ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရွ႕ဆက္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးပါသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တို႕ ရရွိထားသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ကို ဘက္စံု အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ကာ က႑အသီးသီး လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ပိုမို နက္႐ႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ လာမည့္ႏွစ္ သည္ တ႐ုတ္-႐ုရွား သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပြဲအခမ္းအနား မ်ားကို အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ၏ အေရးပါသည့္ ႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻေပၚရွိ ျပည္သူလူထု တို႕အား ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(Xinhua)