သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ ညီလာခံသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔

(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ အင္တာနက္ညီလာခံ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပုံ- အင္တာနက္) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ အင္တာနက္ ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က က်ဲ႕က်န္း ျပည္နယ္ ၀ူးက်န္႔တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က ဂုဏ္ျပဳ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆုိပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ သမၼတရွီက ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးတြင္  သိပံၸနည္းပညာ ၊စက္မႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္မီသတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ား ေအာင္ျမင္မႈအသစ္ေတြအဆက္မျပတ္ရရွိလာသည့္အေလ်ာက္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး(digital economy)သည္လည္း ဆထက္ထမ္းပုိး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ရာ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ပုိ၍ နီးကပ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ကာ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ အင္တာနက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မွတစ္ဆင့္ ပုိ၍မွန္ကန္ေသာ တရားမွ်တေသာ ေျခလွမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ထုိ႔အျပင္ သမၼတရွီက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ အင္တာနက္ဖြံ႔ၿဖိဳးပုံအေျခအေန ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအေျခအေနမ်ား တူညီမႈမရွိေသာ္လည္း ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္လုိသည့္ဆႏၵ၊ အင္တာနက္လုံၿခဳံေရးစိန္ေခၚမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ အင္တာနက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား တူညီၾကေၾကာင္း၊  ႏုိင္ငံအသီးသီးအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ကာ အတူတုိးတက္ အတူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈႏွင့္အတူစီမံႏုိင္မည့္ လမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယခုက်င္းပသည့္ ကမၻာ့ အင္တာနက္ညီလာခံသည္ “အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အတူ စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ၀င္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာႀကီးကုိတည္ေဆာက္ကာ ကံၾကမၼာတူအက်ိဳးတူ အသုိက္အ၀န္း ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းစို႔ ”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္က်င္းပျခင္းျဖစ္ရာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အားလုံးအတူ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာႀကီးတည္ေဆာက္ကာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ ျပည္သူအမ်ား၏အက်ိဳးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 (Xinhua)