၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေလတပ္က အမ်ိဳးသမီးသင္တန္းသူ ၄ဝ ဦး ေခၚယူရန္ရွိ

တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA) မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ကြမ္က်ိဳး ၊ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA)က ေလတပ္အတြက္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ အမ်ိဳးသမီးသင္တန္းသူ (တိုက္ေလယာဥ္ေမာင္း) ၄ဝ ဦးကုိ ေခၚယူေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရးဗ်ဴရုိ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရး ဗ်ဴရုိ ၁၂ ခုတြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ မွ ၂ဝ ႏွစ္အၾကား ပညာအရည္အခ်င္း အထက္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ၾကေၾကာင္း ဗ်ဴရုိဒုတိယအႀကီးအကဲ Fang Chuanhong က ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA) မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA) မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA) မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ၿပီးခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္း PLA ေလတပ္အတြက္ သင္တန္းသားသစ္လက္ခံေရးတြင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္အမွတ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမ-ထိပ္တန္းအဆင့္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အမွတ္ထိ ဝင္ခြင့္အဆင့္ကုိ တုိးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း Fang က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံေလတပ္သည္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ ေလ့က်င့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ပူးတြဲေလယာဥ္မွဴးမ်ားအျဖင့္ ပထမစာရင္းဝင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသူမ်ား အနက္ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယခုအခါ တုိက္ပြဲဝင္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  Fang ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ တရုတ္ေလတပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရား ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ေအာက္ ဘြဲ ့ရမ်ားကုိလည္း အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)