တရုတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေရွ႕အာရွေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာ

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ (ယာ) ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း (ဝဲ) တုိ႕ လာအိုႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

\ေပက်င္း၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ ခရီးစဥ္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီး အေရွ႕အာရွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လီ၏ စင္ကာပူခရီးစဥ္အတြင္း ၎သည္ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ (၁၀+၁) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝး၊ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တရုတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား (၁၀+၃) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝး ႏွင့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လီ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေရွာင္က်ဲ လိုက္ပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)