17
Tue, Sep
501 New Articles

ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ၀ါဒႏွင့္ ကုလသမဂၢကုိ ဗဟုိျပဳသည့္ ႏုိင္ငံတကာစနစ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ခုိင္ခုိင္မာမာဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က ဆုိ

မတ္လ ၅ ရက္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္(NPC) ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္တစ္ရာတြင္တစ္ခါမႀကဳံရသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၅ ရက္ အစုိးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ မေျပာင္းမလဲခုိင္ခုိင္မာမာ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားမည္ျဖစ္ရာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ တံခါးဖြင့္မဟာဗ်ဴဟာကုိ လက္ကုိင္က်င့္သုံးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ၀ါဒႏွင့္ ကုလသမဂၢကုိ ဗဟုိျပဳသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စနစ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ခုိင္ခုိင္မာမာဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကုိ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သလုိ ပြင့္လင္းသည့္တံခါးဖြင့္ ကမၻာစီးပြားေရးပုံစံကုိ ခုိင္မာစြာ ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္တုိ႔ ၏ကံၾကမၼာတူအက်ိဳးတူအသုိက္တစ္ခုကုိ တြန္းအားေပး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က ဆုိသည္။

အဓိကႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ဆက္ဆံေရးကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အဓိကျပႆနာမ်ား ကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကုိ အႀကဳံျပဳ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊တရုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဘုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားလုိေၾကာင္း  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)