တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအား ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးျမွင့္ေပးသြားမည္

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးစား ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားသည္ အေသးစား ႏွင့္ မိုက္ခရိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအလုပ္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး မတိုင္မီ မတ္ ၅ ရက္ တြင္ သတင္းမီဒီယာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (Xinhua)