တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ မတ္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအား မတ္လ ၈ ရက္ေန႔လယ္ပိုင္းက စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၌ NPC အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လီက်န္႐ွဴက လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းရွိ ျပည္သူ႕ခန္းမႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ယင္း အစည္းအေဝးအတြင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ NPC အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ မူၾကမ္း ရွင္းျပခ်က္မ်ားအား ၾကားနာမည္ ျဖစ္သည္။ (Xinhua)