တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္သည့္ CPPCC ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန ့( မတ္ ၁၃ ရက္ ) နံနက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပက်င္းၿမိဳ ့မဟာျပည္သူ ့ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ ့သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ(CPPCC) ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

CPPCC အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမွ တင္သြင္းေသာ  အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေလ့လာစမ္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတစ္ခု ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးညွိႏႈိင္းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ခု၏ အလုပ္အစီရင္ခံစာ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဆႏၵမဲ ေပးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)