တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းေမာ္ကြန္းတိုက္ ပလက္ေဖာင္း တည္ေထာင္ရန္ရွိ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမွဴး လီမင္ဟြာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ေမာ္ကြန္းတိုက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ စီမံခ်က္ကို ပလက္ေဖာင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားတက္ေရာက္သည့္ အမ်ိဳးသား ကြန္ဖရင့္တစ္ခု၌ အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမွဴး လီမင္ဟြာ (Li Minghua) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယင္းမွာ ကာလရွည္ ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏို္င္ငံတစ္ဝန္း အဆင့္မ်ားအားလံုး၌ အေထြေထြ ေမာ္ကြန္းတိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။ (Xinhua)